Nasze projekty

Jutro Niedziela – II Wielkanocna B

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B • Święto Miłosierdzia Bożego, które kończy obchody Oktawy Wielkiej Nocy • Rok B • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy prosić Boga, abyśmy zrozumieli wagę naszego chrztu, moc Ducha, którego otrzymaliśmy i wartość Krwi Pana, którą zostaliśmy odkupieni • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 4,32–35 • Psalm 118,1.4.13–14.22.24 • Pierwszy […]

Jutro Niedziela – VI Wielkiego Postu B – Palmowa

Nieczuły na obelgi, posłuszny aż do śmierci. Taki jest nasz Pan. Gotowy na wszystko!

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO • KOLOR SZAT: biały • CZYTANIA: Księga Izajasza 7, 10-14; 8, 10c • Psalm 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 (R.: por. 8a i 9a) • List do Hebrajczyków 10, 4-10 • Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26-38 PIERWSZE CZYTANIE Iz 7, 10-14; 8, 10c Panna pocznie i porodzi Syna Czytanie […]

Jutro Niedziela – V Wielkiego Postu B

Właśnie odbywa się operacja na naszych sercach. Operacja metodą miłosierdzia

Uroczystość św. Józefa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA • KOLOR SZAT: biały • CZYTANIA: Druga Księga Samuela 7, 4-5a. 12-14a. 16 • Psalm 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 • List do św. Pawła do Rzymian 4, 13. 16-18. 22 • Ewangelia wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24a  PIERWSZE CZYTANIE  Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Pan skierował […]

Jutro Niedziela – IV Wielkiego Postu B

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok B • Niedziela Laetare • Antyfona na wejście przywołuje słowa Izajasza (66,10): Laetare, Jerusalem (Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy) • KOLOR SZAT: fioletowy lub różowy • KOLEKTA: Będziemy się […]

Jutro Niedziela – III Wielkiego Postu B

10 najważniejszych zdań i 3 kluczowe dni. Moc, która daje życie wieczne

Ks. Kowalski: relacja z Bogiem nie może opierać się na regułach transakcji handlowych

Początek  rozmowy dotyczył Dekalogu, który – jak podkreślił ks. Kowalski – „pierwszym krokiem życia chrześcijańskiego”. Uderza mnie fakt wprowadzenia tego prawa. Pan Bóg daje Dekalog Izraelowi od razu po wyprowadzeniu ich z niewoli egipskiej i po zawarciu z nimi Przymierza. To prawo nie ma ograniczać ich wolności, ale właśnie ma służyć temu, żeby nie wrócili do […]

Jutro Niedziela – II Wielkiego Postu B

Ofiarowanie Izaaka nie mówi o Bogu okrutnym. To zapowiedź ofiary miłości

Jutro Niedziela – I Wielkiego Postu B

W wojnie ze złem Bóg sprzymierzył się z nami. Walczy w pierwszej linii

Jutro Niedziela – VI zwykła B

Dziś trąd jest już niemal w 100% uleczalny. Co takiego uczynił Jezus z trędowatym?

Ks. Marcin Kowalski: W Wielkim Poście budujmy duchowy sześciopak i myślmy o innych

„Asceza chrześcijańska nie tylko buduje w nas duchowy sześciopak, ale ma służyć temu, by stworzyło się w nas więcej przestrzeni dla Pana Boga i na czynienie dobra. Tak, jak Jezus, który zwraca uwagę na drugiego człowieka, tak w wielkim poście mamy myśleć nie tylko o sobie, ale i o innych” – powiedział ks. Marcin Kowalski, biblista i współautor cyklu Jutro Niedziela w audycji Poranek Rozgłośni Katolickich „Siódma 9”.

Wspieraj nas na Patronite