Nasze projekty

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna B

Jezus wstąpił do Nieba i zostawił za sobą otwarte drzwi… Każdy może przez nie przejść

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna B

Bóg jest miłością. Miłość nie jest Bogiem

Jutro Niedziela – V Wielkanocna B

Jesteśmy latoroślami naszego Ojca. Dziećmi Dobrego Boga, który jak każdy prawdziwy, kochający Ojciec – zawsze jest blisko. Trwa w nas.

Jutro Niedziela – IV Wielkanocna B

Jak zostać dobrym przywódcą? Trzeba uczyć się od Najlepszego. Od Jezusa.

Jutro Niedziela – III Wielkanocna B

Apostołowie stali się Rzecznikami swojego Mistrza. Jezus stał się Rzecznikiem nas wszystkich wobec Ojca

Jutro Niedziela – II Wielkanocna B

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B • Święto Miłosierdzia Bożego, które kończy obchody Oktawy Wielkiej Nocy • Rok B • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy prosić Boga, abyśmy zrozumieli wagę naszego chrztu, moc Ducha, którego otrzymaliśmy i wartość Krwi Pana, którą zostaliśmy odkupieni • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 4,32–35 • Psalm 118,1.4.13–14.22.24 • Pierwszy […]

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

PUNKT WYJŚCIA PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 2,14.22b–32 • Psalm 16,1–2.5.7–11 • Ewangelia wg św. Mateusza 28,8–15 STO SŁÓW Tak zwane drugie święto – zarówno w przypadku Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy – […]

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA • Rozpoczyna się okres wielkanocny • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy pojęli naukę płynącą z męki Chrystusa i zasłużyli na udział w Jego zmartwychwstaniu • Okres wielkanocny charakteryzuje się tym, że pierwsze czytanie nie pochodzi, tak jak zwykle, ze Starego Testamentu, lecz z Dziejów Apostolskich • CZYTANIA: […]

Wigilia Paschalna. Analiza najbogatszej Liturgii Słowa

PUNKT WYJŚCIA WIGILIA PASCHALNA • Niedziela Zmartwychwstania • Rozpoczyna się Okres Wielkanocny • KOLOR SZAT: biały • CZYTANIA: Księga Rodzaju 1, 1 – 2, 2 • Księga Psalmów 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c lub 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22 • Księga Rodzaju 22,1-18 • Księga Psalmów […]

Wielki Piątek. Przygotuj się do Liturgii Męki Pańskiej

PUNKT WYJŚCIA WIELKI PIĄTEK • LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA • Będziemy prosić Boga, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego • CZYTANIA: Księga Izajasza 52, 13 – 53, 12 • Księga Psalmów 31, 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 […]

Wielki Czwartek. Przygotuj się do Mszy Wieczerzy Pańskiej

PUNKT WYJŚCIA WIELKI CZWARTEK • MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy modlili się, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia • CZYTANIA: Księga Wyjścia 12, 1-8. 11-14 • Księga Psalmów 116B,10.15.16-17.18-19 • Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11, 23-26 • Ewangelia wg św. Jana 13, 1-15. CHMURA […]

„Fiat” Bogu mówi nie tylko Maryja, ale również Jezus

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, prosimy, abyśmy zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze • CZYTANIA: Księga Izajasza Iz 7,10–14 • Psalm 40,7–8a.8b–10.11 • List do Hebrajczyków 10,4–10 • Ewangelia wg św. Łukasza 1,26–38 STO SŁÓW […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę