Nasze projekty

Jutro Niedziela – I Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU • Rozpoczął się nowy rok liturgiczny, rok C • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa • CZYTANIA: W tę niedzielę zawsze słuchamy wygłoszonego na Górze Oliwnej wezwania Jezusa: Czuwajcie: Księga Jeremiasza 33,14–16 • 25,4-5.8–9.10.14 • Pierwszy List św. Pawła […]

Ebook „Jutro Niedziela” na rok C już dostępny!

“Jutro Niedziela”, wydana na rok liturgiczny C jest zaproszeniem do bliższego poznania Ewangelii św. Łukasza, w zasadniczej części koncentrującej się na drodze Jezusa do Jerozolimy. Św. Łukasz, nazywany Ewangelistą Bożego Miłosierdzia, jako jedyny zapisuje przypowieść o synu marnotrawnym, wprowadza w Jezusową szkołę modlitwy i opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami.  „Jutro Niedziela” na rok C zachęca […]

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata B

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA • Rok B • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, służyło Bogu i bez końca Go chwaliło • CZYTANIA: Księga Daniela 7,13–14 • Psalm 93,1.2.5 • Apokalipsa św. Jana 1,5–8 • Ewangelia wg św. Jana 18,33–37 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Liturgia […]

Jutro Niedziela – XXXIII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra • CZYTANIA: Księga Daniela 12,1–3 • Psalm 16,5.8–11 • List do Hebrajczyków 10,11–14.18 • Ewangelia wg […]

Prosty przepis na świętowanie niedzieli

Zachwyć się swoim światem! Kiedy Bóg stwarzał świat, zostawił sobie jeden, taki specjalny, wyjątkowy dzień, by mógł zachwycić się tym, co sam stworzył. Po sześciu ciężkich dniach najbardziej kreatywnej pracy wszechczasów, po prostu uznał, że chce dać sobie czas na zachwyt. Chciał podelektować się tym, czego sam dokonał. Nasz – czasem nie wiadomo skąd pochodzący […]

Jutro Niedziela – XXXII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy się modlili, aby Bóg oddalał od nas wszelkie przeciwności i abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała mogli swobodnie pełnić Jego służbę • CZYTANIA: Pierwsza Księga Królewska 17,10–16 • Psalm 146,6c–10 • List św. Pawła do Hebrajczyków 9,24–28 • […]

Żyj Słowem! Książka “Jutro Niedziela” na rok C dostępna w przedsprzedaży

Ten rok należy do św. Łukasza “Jutro Niedziela”, wydana na rok liturgiczny C jest zaproszeniem do bliższego poznania Ewangelii św. Łukasza, w zasadniczej części koncentrującej się na drodze Jezusa do Jerozolimy. Św. Łukasz, nazywany Ewangelistą Bożego Miłosierdzia, jako jedyny zapisuje przypowieść o synu marnotrawnym, wprowadza w Jezusową szkołę modlitwy i opisuje Jezusa pochylającego się nad […]

Jutro Niedziela – XXXI zwykła B

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby Bóg dał nam bez przeszkody dążyć do zbawienia • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 6,2–6 • Psalm 18,2–3a.3bc–4. 47 i 51ab • List do Hebrajczyków 7,23–28 • Ewangelia św. Marka 12,28b–34 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW W Liturgii Słowa […]

Jutro Niedziela – XXX zwykła B

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby wieczny Bóg pomnożył w nas wiarę, nadzieję i miłość i dał nam ukochać przykazania, byśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie • CZYTANIA: Księga Jeremiasza 31,7–9 • Psalm 126,1–6 • List do Hebrajczyków 5,1–6 • Ewangelia wg św. Marka 10,46–52 […]

Jutro Niedziela – XXIX zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się o to, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu • CZYTANIA: Księga Izajasza 53,10–11 • Psalm 33,1–2.4–5.18–19 • List do Hebrajczyków 4,14–16 • Ewangelia wg św. Marka 10,17–30 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Wybrać Jezusa i iść za Nim […]

Jutro Niedziela – XXVIII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby łaska Boża stale nam towarzyszyła, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków • CZYTANIA: Księga Mądrości 7,7–11 • Psalm 90,12–17 • List do Hebrajczyków 4,12–13 • Ewangelia wg św. Marka 10,17–30 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW To nie […]

Jutro Niedziela – XXVII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, by Bóg okazał nam swoje miłosierdzie i odpuścił grzechy, które niepokoją nasze sumienia • CZYTANIA: Księga Rodzaju 2,18–24 • Psalm 128,1–4. 6 • List do Hebrajczyków 2,9–11• Ewangelia wg św. Marka 10,2–16 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Liturgia Słowa […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę